Over ons

Maak je je zorgen of je nog uitkomt met je geld? Heb je minder te besteden, heb je schulden bijvoorbeeld door een scheiding of overlijden, achterstallige betalingen of dreig je in de schulden te komen? Je staat er niet alleen voor. Wij willen je gratis helpen.

Meer informatie over Stichting Grip op je Knip Moerdijk kunt u vinden op Schuldhulpmaatje.nl.

Stichting Grip op je Knip Moerdijk coördineert het project lokaal en begeleidt de vrijwilligers die werkzaam zijn.

De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje assisteert met de volgende diensten:

 1. Driedaagse Training , werkmaterialen en Terugkomdagen voor vrijwilligers
 2. Certificering en landelijke registratie van gecertificeerde vrijwilligers
 3. Website voor: kerken, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers
 4. Intervisie- en uitdeeldagen voor diaconale platforms, Noodfondsen, PCI’s en diaconieën

Bestuurssamenstelling

 • Secretaris: B. Bakker (Bart)
 • Voorzitter: F.M. de Haas (Melt)
 • Bestuurder: B. den Hollander (Bram)
 • Bestuurder: C. van Gils (Corrie)
 • Penningmeester: T. Slob (Theo)

Coördinatoren

 • I. Mastenbroek (Ine)
 • J. de Jager (Jan)
 • G. Knook (Geert)

Doelstelling

Het doel van de stichting Grip op je Knip Moerdijk (werkend onder de naam SchuldHulpMaatje Moerdijk) is om hulp te verlenen aan mensen die met (dreigende) financiële problemen kampen in de gemeente Moerdijk. Met behulp van opgeleide vrijwilligers willen wij aanvullend zijn op de dienstverlening van de burgerlijke gemeente. Wij willen samen met andere sociaal maatschappelijke organisaties in Moerdijk een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van inwoners. Dit doen wij door mensen te helpen zonder eigen belang, zonder oordeel en zonder winstoogmerk. Het doel van onze hulp is mensen weer financieel zelfredzaam te maken zodat zij op een zeker moment weer de baas zijn over hun geld. Wij helpen iedereen, ongeacht de afkomst van mensen, ras, geslacht, religie, levensovertuiging, geaardheid en/of politieke voorkeur en staan los van de gemeente.

Beloningsbeleid

Er is geen sprake van een beloning: alle betrokken personen zijn vrijwilligers. Slechts onkosten en reiskosten kunnen worden vergoed.

Downloads

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram